SERKAN DEMİR Ceza Sahası / Penalty Area

“CEZA SAHASI”

Sanatçı Serkan Demir son dönem işlerinin yer aldığı “ceza sahası” adlı kişisel sergisinde merceğimizi nüfusunun hatırı sayılır bir bölümünü yaşanan iç savaş nedeniyle ülke dışına göç vermiş ve mülteci durumuna düşürmüş olan Suriye’ye çeviriyor. Göç hareketi ile başlayan bu zorunlu yolculuk güzergahı, mültecilerin pek çoğu için ne yazık ki bir ‘ceza sahası’na dönüşmüştür. Futbol literatüründen ödünç alınarak yorumlanan bu kavram ile sanatçı 2011 yılından bu yana tüm dünyanın tanık olduğu göç hikayelerinden ve medyada karşılaştığı görsellerden yola çıkarak oluşturduğu hikayeleri epik bir dil ile yorumlayıp görünür kılınmaya çalışıyor.

Serkan Demir, genellikle yaşadığı coğrafyanın siyasi gerçekliklerinden hareketle, işlerinde kültürel bir izlenim haritası oluşturmaya çalışır. Doğu mitosu ve anlatısı ile ilişkilendirdiği bu haritada, coğrafi stratejiler, müdahale mekanizmaları ve toplumsal pratikler, ironik bir dille görünürlük kazanır. Enstalasyon, hareketli kurgular, küçük boyutlu heykeller gibi malzeme odaklı farklı sergileme pratiklerinde bulunan sanatçı, işlerini bir nevi “görsel soruşturma” metinleri olarak tanımlar.

1975 Kahramanmaraş doğumlu Serkan Demir, Gazi Üniversitesi resim eğitimi bölümünden 1999 yılında mezun olduktan sonra 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde yüksek lisansını, 2009’da ise yine Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde sanatta yeterlik programını tamamladı. Ankara’da bulunan Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi kurucularındandır. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte ve Bolu’da yaşamaktadır

“PENALTY ARAE”

In the exhibition “penalty area” showcasing his recent work, artist Serkan Demir turns his lens to Syria, where a considerable part of the population has fled the country due to civil war and eventually acquired “refugee” status. Unfortunately, this involuntary itinerary for migration has become a “penalty area” for many of the displaced persons. Borrowing this concept from the vocabulary of the soccer world, the artist attempts to boost the visibility of migration stories that world has witnessed by way of putting together an epic narrative with images found from mass media.

Serkan Demir strives to create a map of cultural impressions whose departure point is often the political reality of his immediate environment. In this map closely related to Eastern myths and narratives, geographical strategies, mechanisms of intervention, and societal practices are made visible through a language laden with ironies. Through a material-oriented approach featuring installations, mobiles, and small-scale sculptures, the artist describes his works as texts for “visual investigation.”

Born in 1975 in Kahramanmaraş, Serkan Demir holds a BFA in art education from Gazi University (1999) and an MFA in sculpture from Hacettepe University Faculty of Fine Arts (2003). In 2009, he received his practice-based PhD in Fine Art from the Sculpture Department of Hacettepe University Faculty of Fine Arts. Demir is also one of the founders of Ankara-based Yaygara Contemporary Art Initiative. He lives in Bolu and continues to work and teach at Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Fine Arts.