Kent ve Sanat: Ankara Heykelleri

Cumhuriyetin en önemli değerlerinden olan  “ bilim ve sanata” önem verme ile birlikte “ çağdaş kentleşme”  ilişkilerinin irdelendiği ve geliştirildiği;  sanatın, toplumsal gelişmenin ve aydınlanmacı kimliğe olan yansımalarının gündeme taşındığı Kent ve Sanat başlığında “Ankara’nın Heykelleri” söyleşi / panel gerçekleştirilecektir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi tarafından 12 Haziran 2016 Pazar günü saat 12.00 de Seğmenler Parkı İlhan Koman Heykeli kaidesi yanında düzenlenmekte olan panel/söyleşide Moderatör,  Prof.Dr. Hülagü Kaplan’ın moderatör olarak katılacağı söyleşi/panelde Deniz Artun, Timur Erkman, Erdal Duman, Tezcan Karakuş Candan konuşmacı olarak katkı sunacaklar.

Türkiye’nin da Vinci’si olarak dünyaca tanınan İlhan Koman’ın Seğmenler Parkı’nda yer alan heykelin kaidesi altında, Cumhuriyet ile birlikte  sanat ve sanatçı’ya verilen değer, Ankara’nın kamusal alanlarda bulunan heykellerin kente dair katkıları ile birlikte  kentin sürekli geçirmekte olduğu fiziki değişimleri kavramak ve kentin içindeki sanat objelerinin oluşturduğu kent hafızası karşısında günümüz sanatında kent olgusuna dair paylaşımlarda bulunulacaktır.

Program:

Moderatör :     Prof.Dr. Hülagü Kaplan, Gazi Ün. Şehir ve Bölge Planlama Böl., Öğr.Üyesi

Konuşmacılar : Deniz Artun, Galeri Nev

                      Timur Erkman, Ankara Büyükşehir Belediyesi 1989-1994 Genel Sekreter

                      Erdal Duman, Yaygara Güncel sanat İnisiyatifi, Sanatçı

                      Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

Tarih: 12 Haziran 2016 Pazar günü

Saat : 14.00

Yer : Seğmenler Parkı İlhan Koman Heykeli