Serkan Demir – Faaliyet Raporu

Serkan Demir
Faaliyet Raporu / Operation Report

12.05 -13.06 2015
www.artsumer.com 

“Faaliyet Raporu” sergisi ile Serkan Demir’in çalışmalarında oyun ile gerilim, yaşam ile tutsaklık düş ile karabasan gibi birçok çapraşık kavramın sorgulandığı bir yüzleşme metni ile karşılaşırız. Bu yüzleşme sanatçının ‘dönüşüm’ olarak adlandırdığı üretim serisindeki çalışmalarında gerçeklik bulur. O, anlam ağını hazır nesnelere yaptığı müdahalelerle görünür kılarak sözü ve dili nesneye paralel kullanır. Başkalaşıma uğrayan nesnelerin fiziksel değişimi beraberinde dilin ve anlamın da dönüşümünü getirir. Sanatçı bu yöntemle nesnenin ilk görüntüsü üzerinde yarattığı tahribatla, içerdiği anlamı eritir ve kendi söylemine hapseder. Nesneyi asıl sorumluluğundan çıkartıp yeni metnin içine saklar ve değişim üzerine kurulu psikolojik bir deneyim ortamını arar. Bu yönüyle insanın gündelik deneyimleri ile ve bazen bir çocuğun sınırsız dünyasıyla kurulan ilişki üzerinden izleyiciyi gerçekle yüzleştirdiğine tanık oluruz.

“Faaliyet Raporu” ile sanatsal üretme pratiğinin bir dökümünü, kendi günceleri ve gözlemleri üzerinden özetlemeye çalışan Serkan Demir, siyasal, dinsel, ideolojik, sosyal ve alanda var olan hoşnutsuzluğun ele alınmasını hatırlatan yapıtlarıyla, ‘yüzleşme’ kavramına vurgu yapmaya çalışır. Bu yüzleşme aynı zamanda, insani olan ile olmayanın yüzleşmesi ve yaşadığımız coğrafyayla, onun tüm bileşenleriyle münasebetimizin izlerine rastladığımız bir beyan halidir. Bu beyanda insan olarak nelere tanıklık ettiğimizi ve sanatsal imgedeki dönüşüm evrelerini ironik bir dille gözlemleriz.

“Faaliyet Raporu” bir eylem ve söylem raporudur. Sanatçı bu ifadeyi, varlık mücadelesi verdiği sanatçı-eğitimci kimliğinin de içinde bulunduğu faaliyet alanından devşirerek çalışmalarına başlık olarak seçmiştir. Onun yakın zamanda ki sanatsal faaliyetlerini içeren bir rapor olması bakımından ironiktir çünkü incelemeye aldığı kişi kendisidir ve bu raporu da kendisine sunmaktadır

_____

.artSümer is proud to host Serkan Demir’s first solo show after he joined the gallery.

In the exhibition “Operation Report” we encounter a text of confrontation where various intricate concepts like play and tension, life and imprisonment, and dream and nightmare are questioned in Serkan Demir’s works. This confrontation finds reality in the works of the artist featured in his production series titled ‘transformation’. Rendering visible the web of meaning through his interventions in ready-made objects, he uses speech and language in parallel with them. The physical change of objects undergoing metamorphosis is accompanied by the transformation of language and of meaning. With the destruction he inflicts on the first appearance of objects using this method, the artist melts the meaning within and traps it in his own discourse. He removes the object from its principal responsibility and hides it in the new text, searching for a psychological atmosphere of experience based on change. In this way, we witness him confront the viewer with reality through the relationship forged with people’s day-to-day experiences and sometimes with a child’s infinite world.

Attempting with “Operation Report” to summarize a list of his artistic production practice through his journals and observations, Serkan Demir emphasizes the concept of ‘confrontation’ with his works that remind us of how the political, religious, ideological, and social discontent existing in practice is handled. This confrontation is at the same time the confrontation of the humane and the inhumane, and a declarative state where we encounter traces of our interaction with the geography we inhabit and all its components. In an ironic language, we observe in this declaration all that we witness as humans and the phases of transformation of the artistic image.

“Operation Report” is a report of actions and of discourse. The artist has picked the title for the works out of his own area of operation, including his identity as an artist-educator with which he struggles for existence. It’s ironic if you will, in the sense that this is a report containing his recent artistic operations, as the person he has under investigation and to whom he presents this report is himself.